Преобразувайте HTML в PSD в C#

Преобразуване от HTML в PSD с няколко реда код на .NET


Изтеглете безплатна пробна версия

Относно API на GroupDocs.Conversion for .NET

GroupDocs.Conversion for .NET може да се използва за конвертиране на Microsoft Word, Excel, PowerPoint, PDF, Visio и други формати. GroupDocs.Conversion е самостоятелен API, който е подходящ за бек-енд и вътрешни системи, където се изисква висока производителност. Не зависи от никакъв софтуер като Microsoft или Open Office.

Конвертирайте вашите HTML файлове в PSD в .NET лесно. Можете да използвате само няколко кодови реда C# във всяка платформа по ваш избор като - Windows, Linux, macOS. Можете да опитате безплатно преобразуване от HTML към PSD и да оцените качеството на резултатите от преобразуването. Наред с простите сценарии за преобразуване на файлове можете да опитате по-разширени опции за зареждане на изходен файл HTML и за запазване на изходния резултат PSD.

Например за изходния файл HTML можете да използвате следните опции за зареждане:

 • автоматично откриване на файлов формат;
 • посочете парола за защитени файлове (ако файловият формат го поддържа);
 • заменете липсващите шрифтове, за да запазите външния вид на документа.

Има и разширени опции за конвертиране за файла PSD:

 • конвертирайте конкретна страница на документ или диапазон от страници;
 • добавете воден знак към конвертирания PSD файл и много други.

След като преобразуването завърши, можете да запишете вашия файл PSD в локалния файлов път или във всяко хранилище на трета страна като FTP, Amazon S3, Google Drive, Dropbox и т.н. Моля, обърнете внимание - за да конвертирате HTML в {{ TO}} няма нужда от инсталиран допълнителен софтуер - като MS Office, Open Office, Adobe Acrobat Reader и др.

Стъпки за преобразуване на HTML в PSD в C#

GroupDocs.Conversion for .NET улеснява разработчиците да конвертират файл HTML в PSD с няколко реда код.

 • Създайте екземпляр на класа Converter и предоставете файла HTML с пълния път
 • Създайте и задайте ConvertOptions за тип PSD.
 • Извикайте метода Converter.Convert и предайте пълния път и формат (PSD) като параметър

Системни изисквания

Основното преобразуване с GroupDocs.Conversion for .NET може да се извърши само с няколко прости стъпки. Нашите API се поддържат на всички основни платформи и операционни системи. Преди да изпълните кода по-долу, уверете се, че имате следните предпоставки, инсталирани на вашата система.

 • Операционни системи: Microsoft Windows, Linux, MacOS
 • Среди за разработка: Microsoft Visual Studio, Xamarin, MonoDevelop
 • Frameworks: .NET Framework, .NET Standard, .NET Core, Mono
 • Вземете най-новия GroupDocs.Conversion for .NET от Nuget

// Заредете изходния файл HTML за конвертиране
 var converter = new GroupDocs.Conversion.Converter("input.html");
 // Подгответе опции за преобразуване за целеви формат PSD
 var convertOptions = converter.GetPossibleConversions()["psd"].ConvertOptions;
 // Конвертиране във формат PSD
 converter.Convert("output.psd", convertOptions);

HTML до PSD Демо на живо

Преобразувайте HTML в PSD сега, като посетите уебсайта GroupDocs.Conversion App. Онлайн демонстрацията има следните предимства

Няма нужда да изтегляте API

Няма нужда да пишете никакъв код

Просто качете изходния файл

Вземете връзка за изтегляне, за да запазите файла

Други поддържани HTML реализации в C#

Можете също да конвертирате HTML в много други файлови формати. Моля, вижте списъка по-долу.

Преобразувайте HTML в DOC

(Microsoft Word Binary Format)

Преобразувайте HTML в DOCM

(Microsoft Word 2007 Marco File)

Преобразувайте HTML в DOCX

(Office 2007+ Word Document)

Преобразувайте HTML в DOT

(Microsoft Word Template Files)

Преобразувайте HTML в DOTM

(Microsoft Word 2007+ Template File)

Преобразувайте HTML в DOTX

(Microsoft Word Template File )

Преобразувайте HTML в GIF

(Graphical Interchange Format)

Преобразувайте HTML в JPEG

(Joint Photographic Expert Group Image)

Преобразувайте HTML в ODT

(OpenDocument Text File Format)

Преобразувайте HTML в OTT

(OpenDocument Standard Format)

Back to top
 Български