.NET API per convertir més de 80 formats de fitxers

API senzilla per integrar la funcionalitat de conversió de documents i imatges a aplicacions .NET sense instal·lar cap programari extern.


Descarregueu la prova gratuïta

GroupDocs.Conversion for .NET ofereix un conjunt senzill d’API, que permet als desenvolupadors crear potents aplicacions de conversió de documents a C#, ASP.NET i altres tecnologies relacionades amb .NET. L’API GroupDocs.Conversion for .NET ofereix una solució de conversió de fitxers ràpida, eficient i fiable als vostres usuaris finals. Admet la realització de conversions precises entre tots els formats de documents empresarials populars, com ara: PDF, HTML, correu electrònic, documents de Microsoft Word, fulls de càlcul Excel, presentacions de PowerPoint, Project, Photoshop, CorelDraw, AutoCAD, diagrames, formats de fitxers d’imatges ràster i molts més. La biblioteca del convertidor de documents detecta automàticament el format del document font i us ofereix tot el control per convertir el document sencer o pàgines específiques al format de sortida desitjat. És més fàcil substituir les fonts que falten per les preferides i afegir filigranes de text o imatge a qualsevol pàgina del document.

GroupDocs.Conversion for .NET es pot utilitzar per desenvolupar aplicacions en qualsevol entorn de desenvolupament orientat a la plataforma .NET. És compatible amb tots els idiomes basats en .NET i és compatible amb sistemes operatius populars (Windows, Linux, MacOS) on es poden instal·lar marcs Mono o .NET (inclòs .NET Core).

GroupDocs.Conversion for .NET Característiques

Converteix fàcilment formats de documents

Amb GroupDocs.Conversion for .NET, convertir el format del fitxer del document és molt fàcil. L’exemple següent us mostra com convertir un fitxer PDF en un fitxer DOC mitjançant C#:

{features.more_feature.step1} {features.more_feature.step2} {features.more_feature.step3}

 // Carregueu el fitxer font DOCX per a la conversió
var converter = new GroupDocs.Conversion.Converter("input.docx");
// Prepareu opcions de conversió per al format objectiu PDF
var convertOptions = converter.GetPossibleConversions()["pdf"].ConvertOptions;
// Converteix al format PDF
converter.Convert("output.pdf", convertOptions);

Conversió a formats d’imatge

GroupDocs.Conversion for .NET es pot utilitzar per desenvolupar aplicacions en qualsevol entorn de desenvolupament orientat a la plataforma .NET. És compatible amb tots els idiomes basats en .NET i és compatible amb sistemes operatius populars (Windows, Linux, MacOS) on es poden instal·lar marcs Mono o .NET (inclòs .NET Core).

Admet diversos tipus de format PDF

L’API GroupDocs.Conversion for .NET admet la conversió de documents als següents tipus/formats PDF:

 • PdfA_1A
 • PdfA_1B
 • PdfA_2A
 • PdfA_3A
 • PdfA_2B
 • PdfA_2U
 • PdfA_3B
 • PdfA_3U
 • v1_3
 • v1_4
 • v1_5
 • v1_6
 • v1_7
 • PdfX_1A
 • PdfX3

Recursos de suport i aprenentatge

GroupDocs.Conversion ofereix API de conversió de documents per a altres entorns de desenvolupament populars

Back to top
 Català