Μετατροπή BMP σε TIFF σε Java

Μετατροπή BMP σε TIFF με μερικές γραμμές κώδικα Java


Λήψη δωρεάν δοκιμής

Σχετικά με το API GroupDocs.Conversion for Java

Το GroupDocs.Conversion for Java είναι ένα προηγμένο API μετατροπής μορφής αρχείου για μετατροπή μεταξύ δημοφιλών μορφών εικόνας και εγγράφων όπως Microsoft Office, OpenDocument, PDF, HTML, email, CAD. και πολλά άλλα με λίγες μόνο γραμμές κώδικα. Το εγγενές API εντοπίζει αυτόματα τις μορφές των αρχικών εγγράφων και προσφέρει πολλές επιλογές για την προσαρμογή των εγγράφων που έχουν μετατραπεί. Μαζί με τη λειτουργία εξαγωγής πληροφοριών από ένα έγγραφο, υποστηρίζει επίσης την προσωρινή αποθήκευση των αποτελεσμάτων μετατροπής στον τοπικό δίσκο από προεπιλογή. Ωστόσο, κάθε τύπος αποθήκευσης κρυφής μνήμης μπορεί να υποστηριχθεί με την εφαρμογή των κατάλληλων διεπαφών - Amazon S3, Dropbox, Google Drive, Windows Azure, Reddis ή οποιεσδήποτε άλλες.

Μετατρέψτε τα αρχεία σας BMP σε TIFF στο Java. Χρειάζονται μόνο μερικές γραμμές κώδικα Java σε οποιαδήποτε πλατφόρμα της επιλογής σας, όπως Windows, Linux, macOS. Μπορείτε να δοκιμάσετε να μετατρέψετε το BMP σε TIFF δωρεάν και να αξιολογήσετε την ποιότητα των αποτελεσμάτων μετατροπής. Μαζί με απλά σενάρια μετατροπής αρχείων, μπορείτε να δοκιμάσετε πιο εξελιγμένες επιλογές για τη φόρτωση του αρχείου πηγής BMP και την αποθήκευση της εξόδου TIFF.

Για παράδειγμα, για το αρχείο προέλευσης BMP μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές φόρτωσης:

 • αυτόματη ανίχνευση της μορφής αρχείου;
 • καθορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για προστατευμένα αρχεία (αν το υποστηρίζει η μορφή αρχείου);
 • αντικαταστήστε τις γραμματοσειρές που λείπουν για να διατηρήσετε την εμφάνιση του εγγράφου.

Υπάρχουν επίσης σύνθετες επιλογές μετατροπής για το αρχείο TIFF:

 • μετατρέψτε μια συγκεκριμένη σελίδα ενός εγγράφου ή μια σειρά σελίδων;
 • προσθέστε ένα υδατογράφημα στο μετατρεπόμενο TIFF.

Μόλις ολοκληρωθεί η μετατροπή, μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο TIFF στην τοπική διαδρομή αρχείου σας ή σε οποιοδήποτε χώρο αποθήκευσης τρίτου μέρους, όπως FTP, Amazon S3, Google Drive, Dropbox κ.λπ. Λάβετε υπόψη σας - για μετατροπή BMP στο TIFF, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε κανένα πρόσθετο λογισμικό, όπως MS Office, Open Office, Adobe Acrobat Reader κ.λπ.

Βήματα για τη μετατροπή του BMP σε TIFF στο Java

Το GroupDocs.Conversion for Java επιτρέπει στους προγραμματιστές να μετατρέψουν εύκολα το αρχείο BMP σε TIFF με λίγες γραμμές κώδικα.

 • Δημιουργήστε μια νέα παρουσία της κλάσης Converter και μεταφορτώστε το αρχείο BMP με την πλήρη διαδρομή
 • Ορίστε το ConvertOptions για τον τύπο εγγράφου σε TIFF
 • Καλέστε τη μέθοδο convert() και περάστε το όνομα του εγγράφου (πλήρη διαδρομή) και τη μορφή (TIFF) ως παράμετρο

Απαιτήσεις συστήματος

Η βασική μετατροπή με το API GroupDocs.Conversion for Java μπορεί να γίνει με λίγες μόνο γραμμές κώδικα. Τα API μας υποστηρίζονται σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες και λειτουργικά συστήματα. Πριν εκτελέσετε τον παρακάτω κώδικα, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις ακόλουθες προϋποθέσεις στο σύστημά σας.

 • Λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows, Linux, MacOS
 • Περιβάλλοντα ανάπτυξης: NetBeans, Intellij IDEA, Eclipse, etc.
 • Java runtime: J2SE 6.0 and above
 • Αποκτήστε το πιο πρόσφατο GroupDocs.Conversion for Java από το Maven

// Φορτώστε το αρχείο προέλευσης BMP για μετατροπή
 Converter converter = new Converter("input.bmp");
 // Προετοιμασία επιλογών μετατροπής για τη μορφή στόχου TIFF
 ConvertOptions convertOptions = new FileType().fromExtension("tiff").getConvertOptions();
 // Μετατροπή σε μορφή TIFF
 converter.convert("output.tiff", convertOptions);

Ζωντανή επίδειξη από BMP σε TIFF

Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας GroupDocs.Conversion App και δοκιμάστε τη μετατροπή BMP σε TIFF τώρα. Η δωρεάν επίδειξη έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα

Δεν χρειάζεται να κατεβάσετε το API

Δεν χρειάζεται να γράψετε κωδικό

Απλώς ανεβάστε το αρχείο προέλευσης

Λάβετε σύνδεσμο λήψης για αποθήκευση του αρχείου

Άλλες υποστηριζόμενες BMP μετατροπές στο Java

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το BMP σε πολλές άλλες μορφές αρχείων. Δείτε την παρακάτω λίστα.

Μετατρέψτε BMP σε EMF

(Enhanced Metafile Format)

Μετατρέψτε BMP σε EMZ

(Windows Compressed Enhanced Metafile)

Μετατρέψτε BMP σε GIF

(Graphical Interchange Format)

Μετατρέψτε BMP σε JP2

(JPEG 2000 Core Image)

Μετατρέψτε BMP σε JPEG

(Joint Photographic Expert Group Image)

Μετατρέψτε BMP σε PNG

(Portable Network Graphic)

Μετατρέψτε BMP σε PPS

(PowerPoint Slide Show)

Μετατρέψτε BMP σε PPSX

(PowerPoint Slide Show)

Μετατρέψτε BMP σε PPT

(Microsoft PowerPoint 97-2003)

Μετατρέψτε BMP σε PPTX

(Open XML presentation Format)

Μετατρέψτε BMP σε PSB

(Photoshop Large Document Format)

Μετατρέψτε BMP σε SVG

(Scalar Vector Graphics)

Μετατρέψτε BMP σε SVGZ

(Compressed Scalable Vector Graphics)

Μετατρέψτε BMP σε TGA

(Truevision Graphics Adapter)

Μετατρέψτε BMP σε TIFF

(Tagged Image File Format)

Μετατρέψτε BMP σε WEBP

(Raster Web Image Format)

Μετατρέψτε BMP σε WMZ

(Compressed Windows Metafile)

Back to top
 Ελληνικά