Μετατροπή CSV σε SXC σε Java

Μετατροπή CSV σε SXC με μερικές γραμμές κώδικα Java


Λήψη δωρεάν δοκιμής

Σχετικά με το API GroupDocs.Conversion for Java

Το GroupDocs.Conversion for Java είναι ένα προηγμένο API μετατροπής μορφής αρχείου για μετατροπή μεταξύ δημοφιλών μορφών εικόνας και εγγράφων όπως Microsoft Office, OpenDocument, PDF, HTML, email, CAD. και πολλά άλλα με λίγες μόνο γραμμές κώδικα. Το εγγενές API εντοπίζει αυτόματα τις μορφές των αρχικών εγγράφων και προσφέρει πολλές επιλογές για την προσαρμογή των εγγράφων που έχουν μετατραπεί. Μαζί με τη λειτουργία εξαγωγής πληροφοριών από ένα έγγραφο, υποστηρίζει επίσης την προσωρινή αποθήκευση των αποτελεσμάτων μετατροπής στον τοπικό δίσκο από προεπιλογή. Ωστόσο, κάθε τύπος αποθήκευσης κρυφής μνήμης μπορεί να υποστηριχθεί με την εφαρμογή των κατάλληλων διεπαφών - Amazon S3, Dropbox, Google Drive, Windows Azure, Reddis ή οποιεσδήποτε άλλες.

Μετατρέψτε τα αρχεία σας CSV σε SXC στο Java. Χρειάζονται μόνο μερικές γραμμές κώδικα Java σε οποιαδήποτε πλατφόρμα της επιλογής σας, όπως Windows, Linux, macOS. Μπορείτε να δοκιμάσετε να μετατρέψετε το CSV σε SXC δωρεάν και να αξιολογήσετε την ποιότητα των αποτελεσμάτων μετατροπής. Μαζί με απλά σενάρια μετατροπής αρχείων, μπορείτε να δοκιμάσετε πιο εξελιγμένες επιλογές για τη φόρτωση του αρχείου πηγής CSV και την αποθήκευση της εξόδου SXC.

Για παράδειγμα, για το αρχείο προέλευσης CSV μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές φόρτωσης:

 • αυτόματη ανίχνευση της μορφής αρχείου;
 • καθορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για προστατευμένα αρχεία (αν το υποστηρίζει η μορφή αρχείου);
 • αντικαταστήστε τις γραμματοσειρές που λείπουν για να διατηρήσετε την εμφάνιση του εγγράφου.

Υπάρχουν επίσης σύνθετες επιλογές μετατροπής για το αρχείο SXC:

 • μετατρέψτε μια συγκεκριμένη σελίδα ενός εγγράφου ή μια σειρά σελίδων;
 • προσθέστε ένα υδατογράφημα στο μετατρεπόμενο SXC.

Μόλις ολοκληρωθεί η μετατροπή, μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο SXC στην τοπική διαδρομή αρχείου σας ή σε οποιοδήποτε χώρο αποθήκευσης τρίτου μέρους, όπως FTP, Amazon S3, Google Drive, Dropbox κ.λπ. Λάβετε υπόψη σας - για μετατροπή CSV στο SXC, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε κανένα πρόσθετο λογισμικό, όπως MS Office, Open Office, Adobe Acrobat Reader κ.λπ.

Βήματα για τη μετατροπή του CSV σε SXC στο Java

Το GroupDocs.Conversion for Java επιτρέπει στους προγραμματιστές να μετατρέψουν εύκολα το αρχείο CSV σε SXC με λίγες γραμμές κώδικα.

 • Δημιουργήστε μια νέα παρουσία της κλάσης Converter και μεταφορτώστε το αρχείο CSV με την πλήρη διαδρομή
 • Ορίστε το ConvertOptions για τον τύπο εγγράφου σε SXC
 • Καλέστε τη μέθοδο convert() και περάστε το όνομα του εγγράφου (πλήρη διαδρομή) και τη μορφή (SXC) ως παράμετρο

Απαιτήσεις συστήματος

Η βασική μετατροπή με το API GroupDocs.Conversion for Java μπορεί να γίνει με λίγες μόνο γραμμές κώδικα. Τα API μας υποστηρίζονται σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες και λειτουργικά συστήματα. Πριν εκτελέσετε τον παρακάτω κώδικα, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις ακόλουθες προϋποθέσεις στο σύστημά σας.

 • Λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows, Linux, MacOS
 • Περιβάλλοντα ανάπτυξης: NetBeans, Intellij IDEA, Eclipse, etc.
 • Java runtime: J2SE 6.0 and above
 • Αποκτήστε το πιο πρόσφατο GroupDocs.Conversion for Java από το Maven

// Φορτώστε το αρχείο προέλευσης CSV για μετατροπή
 Converter converter = new Converter("input.csv");
 // Προετοιμασία επιλογών μετατροπής για τη μορφή στόχου SXC
 ConvertOptions convertOptions = new FileType().fromExtension("sxc").getConvertOptions();
 // Μετατροπή σε μορφή SXC
 converter.convert("output.sxc", convertOptions);

Ζωντανή επίδειξη από CSV σε SXC

Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας GroupDocs.Conversion App και δοκιμάστε τη μετατροπή CSV σε SXC τώρα. Η δωρεάν επίδειξη έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα

Δεν χρειάζεται να κατεβάσετε το API

Δεν χρειάζεται να γράψετε κωδικό

Απλώς ανεβάστε το αρχείο προέλευσης

Λάβετε σύνδεσμο λήψης για αποθήκευση του αρχείου

Άλλες υποστηριζόμενες CSV μετατροπές στο Java

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το CSV σε πολλές άλλες μορφές αρχείων. Δείτε την παρακάτω λίστα.

Μετατρέψτε CSV σε CSV

(Comma Seperated Values)

Μετατρέψτε CSV σε DIF

(Data Interchange Format)

Μετατρέψτε CSV σε FODS

(OpenDocument Flat XML Spreadsheet)

Μετατρέψτε CSV σε HTM

(Hypertext Markup Language File)

Μετατρέψτε CSV σε HTML

(Hyper Text Markup Language)

Μετατρέψτε CSV σε JSON

(JavaScript Object Notation File)

Μετατρέψτε CSV σε MHTML

(Web Page Archive Format)

Μετατρέψτε CSV σε ODS

(OpenDocument Spreadsheet)

Μετατρέψτε CSV σε PDF

(Portable Document Format)

Μετατρέψτε CSV σε SXC

(StarOffice Calc Spreadsheet)

Μετατρέψτε CSV σε TEX

(LaTeX Source Document)

Μετατρέψτε CSV σε TSV

(Tab Seperated Values)

Μετατρέψτε CSV σε XLAM

(Excel Macro-Enabled Add-In)

Μετατρέψτε CSV σε XLS

(Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))

Μετατρέψτε CSV σε XLSB

(Excel Binary Workbook)

Μετατρέψτε CSV σε XLSM

(Macro-enabled Spreadsheet)

Μετατρέψτε CSV σε XLT

(Excel 97 - 2003 Template)

Μετατρέψτε CSV σε XLTM

(Excel Macro-Enabled Template)

Μετατρέψτε CSV σε XPS

(XML Paper Specifications)

Back to top
 Ελληνικά