Μετατροπή JPF σε PPTX σε Java

Μετατροπή JPF σε PPTX με μερικές γραμμές κώδικα Java


Λήψη δωρεάν δοκιμής

Σχετικά με το API GroupDocs.Conversion for Java

Το GroupDocs.Conversion for Java είναι ένα προηγμένο API μετατροπής μορφής αρχείου για μετατροπή μεταξύ δημοφιλών μορφών εικόνας και εγγράφων όπως Microsoft Office, OpenDocument, PDF, HTML, email, CAD. και πολλά άλλα με λίγες μόνο γραμμές κώδικα. Το εγγενές API εντοπίζει αυτόματα τις μορφές των αρχικών εγγράφων και προσφέρει πολλές επιλογές για την προσαρμογή των εγγράφων που έχουν μετατραπεί. Μαζί με τη λειτουργία εξαγωγής πληροφοριών από ένα έγγραφο, υποστηρίζει επίσης την προσωρινή αποθήκευση των αποτελεσμάτων μετατροπής στον τοπικό δίσκο από προεπιλογή. Ωστόσο, κάθε τύπος αποθήκευσης κρυφής μνήμης μπορεί να υποστηριχθεί με την εφαρμογή των κατάλληλων διεπαφών - Amazon S3, Dropbox, Google Drive, Windows Azure, Reddis ή οποιεσδήποτε άλλες.

Μετατρέψτε τα αρχεία σας JPF σε PPTX στο Java. Χρειάζονται μόνο μερικές γραμμές κώδικα Java σε οποιαδήποτε πλατφόρμα της επιλογής σας, όπως Windows, Linux, macOS. Μπορείτε να δοκιμάσετε να μετατρέψετε το JPF σε PPTX δωρεάν και να αξιολογήσετε την ποιότητα των αποτελεσμάτων μετατροπής. Μαζί με απλά σενάρια μετατροπής αρχείων, μπορείτε να δοκιμάσετε πιο εξελιγμένες επιλογές για τη φόρτωση του αρχείου πηγής JPF και την αποθήκευση της εξόδου PPTX.

Για παράδειγμα, για το αρχείο προέλευσης JPF μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες επιλογές φόρτωσης:

 • αυτόματη ανίχνευση της μορφής αρχείου;
 • καθορίστε έναν κωδικό πρόσβασης για προστατευμένα αρχεία (αν το υποστηρίζει η μορφή αρχείου);
 • αντικαταστήστε τις γραμματοσειρές που λείπουν για να διατηρήσετε την εμφάνιση του εγγράφου.

Υπάρχουν επίσης σύνθετες επιλογές μετατροπής για το αρχείο PPTX:

 • μετατρέψτε μια συγκεκριμένη σελίδα ενός εγγράφου ή μια σειρά σελίδων;
 • προσθέστε ένα υδατογράφημα στο μετατρεπόμενο PPTX.

Μόλις ολοκληρωθεί η μετατροπή, μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο PPTX στην τοπική διαδρομή αρχείου σας ή σε οποιοδήποτε χώρο αποθήκευσης τρίτου μέρους, όπως FTP, Amazon S3, Google Drive, Dropbox κ.λπ. Λάβετε υπόψη σας - για μετατροπή JPF στο PPTX, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε κανένα πρόσθετο λογισμικό, όπως MS Office, Open Office, Adobe Acrobat Reader κ.λπ.

Βήματα για τη μετατροπή του JPF σε PPTX στο Java

Το GroupDocs.Conversion for Java επιτρέπει στους προγραμματιστές να μετατρέψουν εύκολα το αρχείο JPF σε PPTX με λίγες γραμμές κώδικα.

 • Δημιουργήστε μια νέα παρουσία της κλάσης Converter και μεταφορτώστε το αρχείο JPF με την πλήρη διαδρομή
 • Ορίστε το ConvertOptions για τον τύπο εγγράφου σε PPTX
 • Καλέστε τη μέθοδο convert() και περάστε το όνομα του εγγράφου (πλήρη διαδρομή) και τη μορφή (PPTX) ως παράμετρο

Απαιτήσεις συστήματος

Η βασική μετατροπή με το API GroupDocs.Conversion for Java μπορεί να γίνει με λίγες μόνο γραμμές κώδικα. Τα API μας υποστηρίζονται σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες και λειτουργικά συστήματα. Πριν εκτελέσετε τον παρακάτω κώδικα, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις ακόλουθες προϋποθέσεις στο σύστημά σας.

 • Λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows, Linux, MacOS
 • Περιβάλλοντα ανάπτυξης: NetBeans, Intellij IDEA, Eclipse, etc.
 • Java runtime: J2SE 6.0 and above
 • Αποκτήστε το πιο πρόσφατο GroupDocs.Conversion for Java από το Maven

// Φορτώστε το αρχείο προέλευσης JPF για μετατροπή
 Converter converter = new Converter("input.jpf");
 // Προετοιμασία επιλογών μετατροπής για τη μορφή στόχου PPTX
 ConvertOptions convertOptions = new FileType().fromExtension("pptx").getConvertOptions();
 // Μετατροπή σε μορφή PPTX
 converter.convert("output.pptx", convertOptions);

Ζωντανή επίδειξη από JPF σε PPTX

Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας GroupDocs.Conversion App και δοκιμάστε τη μετατροπή JPF σε PPTX τώρα. Η δωρεάν επίδειξη έχει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα

Δεν χρειάζεται να κατεβάσετε το API

Δεν χρειάζεται να γράψετε κωδικό

Απλώς ανεβάστε το αρχείο προέλευσης

Λάβετε σύνδεσμο λήψης για αποθήκευση του αρχείου

Άλλες υποστηριζόμενες JPF μετατροπές στο Java

Μπορείτε επίσης να μετατρέψετε το JPF σε πολλές άλλες μορφές αρχείων. Δείτε την παρακάτω λίστα.

Μετατρέψτε JPF σε EMF

(Enhanced Metafile Format)

Μετατρέψτε JPF σε EMZ

(Windows Compressed Enhanced Metafile)

Μετατρέψτε JPF σε GIF

(Graphical Interchange Format)

Μετατρέψτε JPF σε JP2

(JPEG 2000 Core Image)

Μετατρέψτε JPF σε JPEG

(Joint Photographic Expert Group Image)

Μετατρέψτε JPF σε PNG

(Portable Network Graphic)

Μετατρέψτε JPF σε PPS

(PowerPoint Slide Show)

Μετατρέψτε JPF σε PPSX

(PowerPoint Slide Show)

Μετατρέψτε JPF σε PPT

(Microsoft PowerPoint 97-2003)

Μετατρέψτε JPF σε PPTX

(Open XML presentation Format)

Μετατρέψτε JPF σε PSB

(Photoshop Large Document Format)

Μετατρέψτε JPF σε SVG

(Scalar Vector Graphics)

Μετατρέψτε JPF σε SVGZ

(Compressed Scalable Vector Graphics)

Μετατρέψτε JPF σε TGA

(Truevision Graphics Adapter)

Μετατρέψτε JPF σε TIFF

(Tagged Image File Format)

Μετατρέψτε JPF σε WEBP

(Raster Web Image Format)

Μετατρέψτε JPF σε WMZ

(Compressed Windows Metafile)

Back to top
 Ελληνικά