Selamat Data Dikelaskan melalui Redaction API

Menyunting, menyembunyikan atau mengalih keluar kandungan sensitif & metadata daripada dokumen, lembaran kerja, persembahan, PDF dan fail imej raster menggunakan .NET API.


Muat turun percubaan percuma

GroupDocs.Redaction for .NET ialah pustaka API yang membantu anda memadamkan data sensitif dan dikelaskan daripada pelbagai format fail, seperti, Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan PDF. Antara muka bebas format tunggal Redaction API kami menyokong redaksi pelbagai jenis, contohnya, redaksi teks, redaksi metadata, redaksi anotasi, dan redaksi dokumen jadual. GroupDocs.Redaction for .NET API juga membolehkan anda menyunting fail yang dilindungi kata laluan. Anda dibenarkan menyimpan dokumen dalam format asalnya serta membuat dokumen PDF yang dibersihkan dengan imej raster halaman asal.

GroupDocs.Redaction untuk .NET Ciri-ciri

Redact Data Dikelaskan anda dengan Kemudahan & Kawalan

GroupDocs.Redaction for .NET API memberikan anda kawalan sepenuhnya ke atas cara anda ingin menyembunyikan atau memadamkan maklumat rahsia penting anda daripada dokumen yang disokong. Untuk menggunakan API Redaction kami cukup mudah dan lurus ke hadapan.

Dalam contoh berikut, kami memuatkan dokumen yang disokong, menyunting mana-mana teks, memadankan “2 digit, ruang atau apa-apa, 2 digit, sekali lagi ruang dan 6 digit” (seperti 12 34 567890) dengan kotak warna biru menggunakan C#. Setelah selesai, ia menyimpan dokumen dalam format asalnya dengan menamakannya dengan akhiran tambahan “Diedit”:

// Buat contoh kelas Redactor
using (Redactor redactor = new Redactor("sample.docx"))
{
  // Sapukan redaksi
  redactor.Apply(new RegexRedaction("\\d{2}\\s*\\d{2}[^\\d]*\\d{6}", new ReplacementOptions(System.Drawing.Color.Blue)));
  redactor.Save();
}

Sumber sokongan dan pembelajaran

GroupDocs.Redaction menawarkan API tontonan dokumen untuk persekitaran pembangunan popular yang lain

Back to top
 Melayu