Konwertuj CSV na XLAM w Java

Konwersja CSV do XLAM z kilkoma linijkami kodu Java


Pobierz bezpłatną wersję próbną

Informacje o interfejsie API GroupDocs.Conversion for Java

GroupDocs.Conversion for Java to zaawansowany interfejs API do konwersji formatów plików do konwersji między popularnymi formatami obrazów i dokumentów, takimi jak Microsoft Office, OpenDocument, PDF, HTML, e-mail, CAD. i wiele więcej za pomocą kilku linijek kodu. Natywny interfejs API automatycznie wykrywa formaty oryginalnych dokumentów i oferuje wiele opcji dostosowywania przekonwertowanych dokumentów. Wraz z funkcją wyodrębniania informacji z dokumentu domyślnie obsługuje również buforowanie wyników konwersji na dysk lokalny. Jednak każdy rodzaj pamięci podręcznej może być obsługiwany przez implementację odpowiednich interfejsów - Amazon S3, Dropbox, Google Drive, Windows Azure, Reddis lub dowolnych innych.

Przekonwertuj swoje pliki CSV na XLAM w Java. Zajmuje tylko kilka linii kodu Java na dowolnej wybranej platformie, takiej jak Windows, Linux, macOS. Możesz spróbować przekonwertować CSV na XLAM za darmo i ocenić jakość wyników konwersji. Oprócz prostych skryptów konwersji plików możesz wypróbować bardziej wyrafinowane opcje ładowania pliku źródłowego CSV i przechowywania danych wyjściowych XLAM.

Na przykład dla pliku źródłowego CSV możesz użyć następujących opcji ładowania:

 • automatyczne wykrywanie formatu pliku;
 • określić hasło dla chronionych plików (jeśli format pliku je obsługuje);
 • zastąpić brakujące czcionki, aby zachować wygląd dokumentu.

Istnieją również zaawansowane opcje konwersji dla pliku XLAM:

 • przekonwertować określoną stronę dokumentu lub zakres stron;
 • dodaj znak wodny do przekonwertowanego XLAM.

Po zakończeniu konwersji możesz zapisać plik XLAM w lokalnej ścieżce pliku lub w dowolnej pamięci innej firmy, takiej jak FTP, Amazon S3, Dysk Google, Dropbox itp. Uwaga - aby przekonwertować {{Z}} do XLAM, nie musisz instalować żadnego dodatkowego oprogramowania, takiego jak MS Office, Open Office, Adobe Acrobat Reader itp.

Kroki konwersji CSV na XLAM w Java

GroupDocs.Conversion for Java pozwala programistom łatwo przekonwertować plik CSV na XLAM za pomocą kilku linijek kodu.

 • Utwórz nową instancję klasy Converter i prześlij plik CSV z pełną ścieżką
 • Ustaw opcje konwersji dla typu dokumentu na XLAM
 • Wywołaj metodę convert() i przekaż nazwę dokumentu (pełna ścieżka) oraz format (XLAM) jako parametr

wymagania systemowe

Podstawową konwersję za pomocą interfejsu API GroupDocs.Conversion for Java można wykonać za pomocą zaledwie kilku linijek kodu. Nasze interfejsy API są obsługiwane na wszystkich głównych platformach i systemach operacyjnych. Przed wykonaniem poniższego kodu upewnij się, że masz zainstalowane w systemie następujące wymagania wstępne.

 • Systemy operacyjne: Microsoft Windows, Linux, MacOS
 • Środowiska programistyczne: NetBeans, Intellij IDEA, Eclipse, etc.
 • Java runtime: J2SE 6.0 and above
 • Pobierz najnowszą wersję GroupDocs.Conversion for Java z Maven

// Załaduj plik źródłowy CSV do konwersji
 Converter converter = new Converter("input.csv");
 // Przygotuj opcje konwersji dla formatu docelowego XLAM
 ConvertOptions convertOptions = new FileType().fromExtension("xlam").getConvertOptions();
 // Konwertuj na format XLAM
 converter.convert("output.xlam", convertOptions);

CSV do XLAM demonstracji na żywo

Odwiedź naszą witrynę GroupDocs.Conversion App i wypróbuj teraz konwersję CSV na XLAM. Darmowe demo ma następujące zalety

Nie trzeba pobierać API

Nie trzeba pisać żadnego kodu

Po prostu prześlij plik źródłowy

Get download link to save the file

Inne obsługiwane konwersje CSV w Java

Możesz także przekonwertować CSV na wiele innych formatów plików. Zobacz poniższą listę.

Konwertuj CSV na CSV

(Comma Seperated Values)

Konwertuj CSV na DIF

(Data Interchange Format)

Konwertuj CSV na EPUB

(Open eBook File)

Konwertuj CSV na FODS

(OpenDocument Flat XML Spreadsheet)

Konwertuj CSV na HTM

(Hypertext Markup Language File)

Konwertuj CSV na HTML

(Hyper Text Markup Language)

Konwertuj CSV na JSON

(JavaScript Object Notation File)

Konwertuj CSV na MHT

(MHTML Web Archive)

Konwertuj CSV na MHTML

(Web Page Archive Format)

Konwertuj CSV na ODS

(OpenDocument Spreadsheet)

Konwertuj CSV na PDF

(Portable Document Format)

Konwertuj CSV na SXC

(StarOffice Calc Spreadsheet)

Konwertuj CSV na TEX

(LaTeX Source Document)

Konwertuj CSV na TSV

(Tab Seperated Values)

Konwertuj CSV na XLAM

(Excel Macro-Enabled Add-In)

Konwertuj CSV na XLS

(Microsoft Excel Spreadsheet (Legacy))

Konwertuj CSV na XLSB

(Excel Binary Workbook)

Konwertuj CSV na XLSM

(Macro-enabled Spreadsheet)

Konwertuj CSV na XLSX

(Open XML Workbook)

Konwertuj CSV na XLT

(Excel 97 - 2003 Template)

Konwertuj CSV na XLTM

(Excel Macro-Enabled Template)

Konwertuj CSV na XLTX

(Excel Template)

Konwertuj CSV na XPS

(XML Paper Specifications)

Back to top
 Polski