Konwertuj DNG na BMP w Java

Konwersja DNG do BMP z kilkoma linijkami kodu Java


Pobierz bezpłatną wersję próbną

Informacje o interfejsie API GroupDocs.Conversion for Java

GroupDocs.Conversion for Java to zaawansowany interfejs API do konwersji formatów plików do konwersji między popularnymi formatami obrazów i dokumentów, takimi jak Microsoft Office, OpenDocument, PDF, HTML, e-mail, CAD. i wiele więcej za pomocą kilku linijek kodu. Natywny interfejs API automatycznie wykrywa formaty oryginalnych dokumentów i oferuje wiele opcji dostosowywania przekonwertowanych dokumentów. Wraz z funkcją wyodrębniania informacji z dokumentu domyślnie obsługuje również buforowanie wyników konwersji na dysk lokalny. Jednak każdy rodzaj pamięci podręcznej może być obsługiwany przez implementację odpowiednich interfejsów - Amazon S3, Dropbox, Google Drive, Windows Azure, Reddis lub dowolnych innych.

Przekonwertuj swoje pliki DNG na BMP w Java. Zajmuje tylko kilka linii kodu Java na dowolnej wybranej platformie, takiej jak Windows, Linux, macOS. Możesz spróbować przekonwertować DNG na BMP za darmo i ocenić jakość wyników konwersji. Oprócz prostych skryptów konwersji plików możesz wypróbować bardziej wyrafinowane opcje ładowania pliku źródłowego DNG i przechowywania danych wyjściowych BMP.

Na przykład dla pliku źródłowego DNG możesz użyć następujących opcji ładowania:

 • automatyczne wykrywanie formatu pliku;
 • określić hasło dla chronionych plików (jeśli format pliku je obsługuje);
 • zastąpić brakujące czcionki, aby zachować wygląd dokumentu.

Istnieją również zaawansowane opcje konwersji dla pliku BMP:

 • przekonwertować określoną stronę dokumentu lub zakres stron;
 • dodaj znak wodny do przekonwertowanego BMP.

Po zakończeniu konwersji możesz zapisać plik BMP w lokalnej ścieżce pliku lub w dowolnej pamięci innej firmy, takiej jak FTP, Amazon S3, Dysk Google, Dropbox itp. Uwaga - aby przekonwertować {{Z}} do BMP, nie musisz instalować żadnego dodatkowego oprogramowania, takiego jak MS Office, Open Office, Adobe Acrobat Reader itp.

Kroki konwersji DNG na BMP w Java

GroupDocs.Conversion for Java pozwala programistom łatwo przekonwertować plik DNG na BMP za pomocą kilku linijek kodu.

 • Utwórz nową instancję klasy Converter i prześlij plik DNG z pełną ścieżką
 • Ustaw opcje konwersji dla typu dokumentu na BMP
 • Wywołaj metodę convert() i przekaż nazwę dokumentu (pełna ścieżka) oraz format (BMP) jako parametr

wymagania systemowe

Podstawową konwersję za pomocą interfejsu API GroupDocs.Conversion for Java można wykonać za pomocą zaledwie kilku linijek kodu. Nasze interfejsy API są obsługiwane na wszystkich głównych platformach i systemach operacyjnych. Przed wykonaniem poniższego kodu upewnij się, że masz zainstalowane w systemie następujące wymagania wstępne.

 • Systemy operacyjne: Microsoft Windows, Linux, MacOS
 • Środowiska programistyczne: NetBeans, Intellij IDEA, Eclipse, etc.
 • Java runtime: J2SE 6.0 and above
 • Pobierz najnowszą wersję GroupDocs.Conversion for Java z Maven

// Załaduj plik źródłowy DNG do konwersji
 Converter converter = new Converter("input.dng");
 // Przygotuj opcje konwersji dla formatu docelowego BMP
 ConvertOptions convertOptions = new FileType().fromExtension("bmp").getConvertOptions();
 // Konwertuj na format BMP
 converter.convert("output.bmp", convertOptions);

DNG do BMP demonstracji na żywo

Odwiedź naszą witrynę GroupDocs.Conversion App i wypróbuj teraz konwersję DNG na BMP. Darmowe demo ma następujące zalety

Nie trzeba pobierać API

Nie trzeba pisać żadnego kodu

Po prostu prześlij plik źródłowy

Get download link to save the file

Inne obsługiwane konwersje DNG w Java

Możesz także przekonwertować DNG na wiele innych formatów plików. Zobacz poniższą listę.

Konwertuj DNG na BMP

(Bitmap Image File)

Konwertuj DNG na EMF

(Enhanced Metafile Format)

Konwertuj DNG na EMZ

(Windows Compressed Enhanced Metafile)

Konwertuj DNG na GIF

(Graphical Interchange Format)

Konwertuj DNG na JP2

(JPEG 2000 Core Image)

Konwertuj DNG na JPEG

(Joint Photographic Expert Group Image)

Konwertuj DNG na PNG

(Portable Network Graphic)

Konwertuj DNG na PPS

(PowerPoint Slide Show)

Konwertuj DNG na PPSX

(PowerPoint Slide Show)

Konwertuj DNG na PPT

(Microsoft PowerPoint 97-2003)

Konwertuj DNG na PPTX

(Open XML presentation Format)

Konwertuj DNG na PSB

(Photoshop Large Document Format)

Konwertuj DNG na PSD

(Photoshop Document)

Konwertuj DNG na SVG

(Scalar Vector Graphics)

Konwertuj DNG na SVGZ

(Compressed Scalable Vector Graphics)

Konwertuj DNG na TGA

(Truevision Graphics Adapter)

Konwertuj DNG na TIFF

(Tagged Image File Format)

Konwertuj DNG na WEBP

(Raster Web Image Format)

Konwertuj DNG na WMF

(Windows Metafile)

Konwertuj DNG na WMZ

(Compressed Windows Metafile)

Back to top
 Polski