Konwertuj JLS na GIF w Java

Konwersja JLS do GIF z kilkoma linijkami kodu Java


Pobierz bezpłatną wersję próbną

Informacje o interfejsie API GroupDocs.Conversion for Java

GroupDocs.Conversion for Java to zaawansowany interfejs API do konwersji formatów plików do konwersji między popularnymi formatami obrazów i dokumentów, takimi jak Microsoft Office, OpenDocument, PDF, HTML, e-mail, CAD. i wiele więcej za pomocą kilku linijek kodu. Natywny interfejs API automatycznie wykrywa formaty oryginalnych dokumentów i oferuje wiele opcji dostosowywania przekonwertowanych dokumentów. Wraz z funkcją wyodrębniania informacji z dokumentu domyślnie obsługuje również buforowanie wyników konwersji na dysk lokalny. Jednak każdy rodzaj pamięci podręcznej może być obsługiwany przez implementację odpowiednich interfejsów - Amazon S3, Dropbox, Google Drive, Windows Azure, Reddis lub dowolnych innych.

Przekonwertuj swoje pliki JLS na GIF w Java. Zajmuje tylko kilka linii kodu Java na dowolnej wybranej platformie, takiej jak Windows, Linux, macOS. Możesz spróbować przekonwertować JLS na GIF za darmo i ocenić jakość wyników konwersji. Oprócz prostych skryptów konwersji plików możesz wypróbować bardziej wyrafinowane opcje ładowania pliku źródłowego JLS i przechowywania danych wyjściowych GIF.

Na przykład dla pliku źródłowego JLS możesz użyć następujących opcji ładowania:

 • automatyczne wykrywanie formatu pliku;
 • określić hasło dla chronionych plików (jeśli format pliku je obsługuje);
 • zastąpić brakujące czcionki, aby zachować wygląd dokumentu.

Istnieją również zaawansowane opcje konwersji dla pliku GIF:

 • przekonwertować określoną stronę dokumentu lub zakres stron;
 • dodaj znak wodny do przekonwertowanego GIF.

Po zakończeniu konwersji możesz zapisać plik GIF w lokalnej ścieżce pliku lub w dowolnej pamięci innej firmy, takiej jak FTP, Amazon S3, Dysk Google, Dropbox itp. Uwaga - aby przekonwertować {{Z}} do GIF, nie musisz instalować żadnego dodatkowego oprogramowania, takiego jak MS Office, Open Office, Adobe Acrobat Reader itp.

Kroki konwersji JLS na GIF w Java

GroupDocs.Conversion for Java pozwala programistom łatwo przekonwertować plik JLS na GIF za pomocą kilku linijek kodu.

 • Utwórz nową instancję klasy Converter i prześlij plik JLS z pełną ścieżką
 • Ustaw opcje konwersji dla typu dokumentu na GIF
 • Wywołaj metodę convert() i przekaż nazwę dokumentu (pełna ścieżka) oraz format (GIF) jako parametr

wymagania systemowe

Podstawową konwersję za pomocą interfejsu API GroupDocs.Conversion for Java można wykonać za pomocą zaledwie kilku linijek kodu. Nasze interfejsy API są obsługiwane na wszystkich głównych platformach i systemach operacyjnych. Przed wykonaniem poniższego kodu upewnij się, że masz zainstalowane w systemie następujące wymagania wstępne.

 • Systemy operacyjne: Microsoft Windows, Linux, MacOS
 • Środowiska programistyczne: NetBeans, Intellij IDEA, Eclipse, etc.
 • Java runtime: J2SE 6.0 and above
 • Pobierz najnowszą wersję GroupDocs.Conversion for Java z Maven

// Załaduj plik źródłowy JLS do konwersji
 Converter converter = new Converter("input.jls");
 // Przygotuj opcje konwersji dla formatu docelowego GIF
 ConvertOptions convertOptions = new FileType().fromExtension("gif").getConvertOptions();
 // Konwertuj na format GIF
 converter.convert("output.gif", convertOptions);

JLS do GIF demonstracji na żywo

Odwiedź naszą witrynę GroupDocs.Conversion App i wypróbuj teraz konwersję JLS na GIF. Darmowe demo ma następujące zalety

Nie trzeba pobierać API

Nie trzeba pisać żadnego kodu

Po prostu prześlij plik źródłowy

Get download link to save the file

Inne obsługiwane konwersje JLS w Java

Możesz także przekonwertować JLS na wiele innych formatów plików. Zobacz poniższą listę.

Konwertuj JLS na BMP

(Bitmap Image File)

Konwertuj JLS na EMF

(Enhanced Metafile Format)

Konwertuj JLS na EMZ

(Windows Compressed Enhanced Metafile)

Konwertuj JLS na GIF

(Graphical Interchange Format)

Konwertuj JLS na JP2

(JPEG 2000 Core Image)

Konwertuj JLS na JPEG

(Joint Photographic Expert Group Image)

Konwertuj JLS na PNG

(Portable Network Graphic)

Konwertuj JLS na PPS

(PowerPoint Slide Show)

Konwertuj JLS na PPSX

(PowerPoint Slide Show)

Konwertuj JLS na PPT

(Microsoft PowerPoint 97-2003)

Konwertuj JLS na PPTX

(Open XML presentation Format)

Konwertuj JLS na PSB

(Photoshop Large Document Format)

Konwertuj JLS na PSD

(Photoshop Document)

Konwertuj JLS na SVG

(Scalar Vector Graphics)

Konwertuj JLS na SVGZ

(Compressed Scalable Vector Graphics)

Konwertuj JLS na TGA

(Truevision Graphics Adapter)

Konwertuj JLS na TIFF

(Tagged Image File Format)

Konwertuj JLS na WEBP

(Raster Web Image Format)

Konwertuj JLS na WMF

(Windows Metafile)

Konwertuj JLS na WMZ

(Compressed Windows Metafile)

Back to top
 Polski