Java API do łączenia i dzielenia dokumentów

Twórz wysokowydajne aplikacje, które mogą łączyć, zgrywać, tasować, wycinać lub usuwać strony, slajdy i diagramy, gdziekolwiek jesteś.


Pobierz bezpłatną wersję próbną

GroupDocs.Merger for Java umożliwia szybkie tworzenie najlepszych aplikacji biznesowych w języku Java. Przy niewielkiej ilości kodowania aplikacje Java mogą łączyć, zgrywać, tasować, wycinać i usuwać pojedynczą stronę lub partię stron, slajdów i diagramów. Operacje scalania można również wykonywać na bezpiecznych plikach o znanym i nieznanym formacie, stosując lub usuwając ochronę hasłem.

GroupDocs.Merger dla funkcji Java

Usuń żądane strony z dokumentów

GroupDocs.Merger for Java API umożliwia wybieranie i usuwanie niechcianych stron z dokumentu.

Sprawdź hasło nieznanego formatu dokumentu

Nawet jeśli format konkretnego dokumentu jest nieznany, GroupDocs.Merger for Java umożliwia sprawdzenie i odzyskanie hasła dokumentu, jeśli jest dostępne.

Dołącz do dokumentów chronionych hasłem w znanych formatach

GroupDocs.Merger for Java API pozwala uzyskać listę dokumentów o znanych i nieznanych formatach.

Wsparcie i zasoby edukacyjne

GroupDocs.Merger oferuje interfejsy API scalania dokumentów dla innych popularnych środowisk programistycznych

Back to top
 Polski