GroupDocs.Comparison trong nháy mắt

API để so sánh sự khác biệt giữa các tài liệu trong Java ứng dụng

Illustration comparison

So sánh tập tin trong Java

Phát hiện các thay đổi giữa tệp nguồn và tệp mục tiêu ở cấp đoạn văn, từ và ký tự. Xác định các thay đổi về kiểu dáng và định dạng như in đậm, in nghiêng, gạch chân, gạch ngang, kiểu phông chữ, v.v.

Số lượng lớn các định dạng được hỗ trợ

Với GroupDocs.Comparison API, bạn có thể dễ dàng so sánh các tài liệu của nhiều định dạng được hỗ trợ. Điều này bao gồm PDF, HTML, email, Microsoft Office Word tài liệu, Excel bảng tính, PowerPoint bản trình bày, OneNote, Visio sơ đồ, văn bản, JPEG, PNG, GIF, và BMP hình ảnh, cũng như nhiều định dạng khác.

Áp dụng hoặc từ chối thay đổi một cách dễ dàng

Mọi sự khác biệt giữa các tài liệu được so sánh có thể được áp dụng hoặc từ chối và sau đó xuất sang tài liệu đầu ra.

Báo cáo tóm tắt so sánh

Tạo một báo cáo tóm tắt liệt kê tất cả các thay đổi trong các tài liệu được so sánh.

Độc lập nền tảng

GroupDocs.Comparison for Java hỗ trợ các hệ điều hành, framework và trình quản lý gói sau

Amazon
Docker
Azure
Eclipse
IntelliJ
Windows
Linux
Maven

Định dạng tập tin được hỗ trợ

GroupDocs.Comparison for Java hỗ trợ các hoạt động với [định dạng tệp] sau đây (https://docs.groupdocs.com/comparison/java/supported-document-formats/).

Microsoft Office & OpenDocument định dạng

 • Word: DOCX, DOC, DOCM,DOT, DOTM, DOTX, RTX, RTF, TXT
 • Excel: XLSX, XLS, XLT, XLTM, XLSB, XLSM
 • PowerPoint: PPTX, PPT, POT, POTX, PPS, PPSX
 • Outlook: EML, EMLX, MSG
 • OneNote: ONE
 • OpenDocument: ODT, ODP, OTP, ODS, OTT
 • Bố cục trang cố định: PDF

Hình ảnh, Đồ họa & Sơ đồ

 • Hình ảnh raster: BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG
 • Hình ảnh y tế: DICOM
 • Microsoft Visio: VSDX, VSD, VSS, VST, VDX
 • AutoCAD Drawing: DWG, DXF

Khác

 • Văn bản: TXT
 • Ngôn ngữ lập trình: CS, Java, CPP, JS, PY, RB, PL, ASM, GROOVY, JSON, PHP, SQL, LOG, DIFF, LESS, SCALA
 • Trang web: HTM, HTML, MHT, MHTML
 • Sách điện tử: MOBI, DjVu
 • Giá trị được phân tách bằng phân cách: CSV

GroupDocs.Comparison tính năng

Dễ dàng so sánh PDF và tài liệu Office, hình ảnh và các định dạng khác

Feature icon

So sánh tài liệu dễ sử dụng

Dễ dàng phân tích và xác định chính xác sự khác biệt giữa hai tài liệu.

Feature icon

So sánh nhiều tài liệu

Đồng thời kiểm tra và làm nổi bật các phương sai trên nhiều tài liệu.

Feature icon

Các định dạng được hỗ trợ

Khả năng tương thích với hơn 50 định dạng tài liệu được sử dụng rộng rãi từ các danh mục khác nhau.

Feature icon

Chấp nhận hoặc từ chối thay đổi

Hình dung rõ ràng về các thay đổi đã xác định, với các tùy chọn để chấp nhận hoặc từ chối sửa đổi.

Feature icon

Tạo bản xem trước

Khả năng lưu kết quả so sánh dưới dạng xem trước hình ảnh.

Feature icon

So sánh nội dung

So sánh kỹ lưỡng nội dung văn bản ở các cấp độ khác nhau - bao gồm phân tích từng dòng, đoạn văn, từ và ký tự, nhấn mạnh vào các thay đổi.

Feature icon

So sánh phong cách

Khả năng phát hiện và làm nổi bật những thay đổi trong các yếu tố định dạng và kiểu dáng.

Feature icon

Đặt siêu dữ liệu

Tùy chọn để giữ lại siêu dữ liệu từ các tệp nguồn hoặc mục tiêu hoặc cho phép cài đặt siêu dữ liệu do người dùng xác định.

Feature icon

Bảo vệ mật khẩu

Tạo điều kiện phân tích các tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu và cho phép bảo vệ mật khẩu cho các tài liệu kết quả.

Feature icon

So sánh các trang cụ thể

Tải và so sánh các phần hoặc trang cụ thể của tài liệu theo yêu cầu.

Feature icon

Hiển thị nhận xét

Tính linh hoạt để hiển thị hoặc che giấu nhận xét khi tải tài liệu nguồn.

Mẫu mã

Một số trường hợp sử dụng của hoạt động GroupDocs.Comparison for Java điển hình

So sánh các tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu.

Để so sánh các tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn cần chỉ định tài liệu đó sau đó tải tài liệu:

Làm thế nào để so sánh các tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu.

// Tải tài liệu nguồn và chỉ định mật khẩu của nó
try (Comparer comparer = new Comparer("source.docx", new LoadOptions("1234")))
{
  // Tải tài liệu đích và chỉ định mật khẩu của nó
  comparer.add("target.docx", new LoadOptions("5678"));

  // Lưu kết quả so sánh vào một tệp được chỉ định
  comparer.compare("result.docx");
}

So sánh nhiều PDF tài liệu.

GroupDocs.Comparison cho phép bạn so sánh nhiều hơn hai tài liệu. Hoạt động gần giống như khi so sánh hai tệp. Bạn chỉ cần thêm nhiều tệp mục tiêu vào lớp comparer.

Làm thế nào để so sánh ba tài liệu trở lên.

// Tải tài liệu nguồn
try (Comparer comparer = new Comparer("source.docx") 
{
  // Chỉ định tệp thứ hai để so sánh
  comparer.add("target2.docx");

  // Chỉ định tệp thứ ba để so sánh
  comparer.add("target3.docx");

  // Lưu kết quả so sánh vào một tệp được chỉ định
  comparer.compare("result.docx");
}
 Tiếng Việt