GroupDocs.Comparison trong nháy mắt

API để so sánh các loại tài liệu khác nhau như PDF, Microsoft Office, HTML, e-mail hoặc hình ảnh trong Node.js ứng dụng

Illustration comparison

Báo cáo đầu ra chi tiết

GroupDocs.Comparison xác định những thay đổi trong nội dung tài liệu (ký tự, từ, đoạn văn, bảng, biểu đồ), cũng như thay đổi trong kiểu tài liệu. Nó cung cấp cho khách hàng một báo cáo kết quả chứa thông tin phong phú về sự khác biệt, số lượng và loại của chúng.

Hầu hết các định dạng tệp và tài liệu phổ biến được hỗ trợ

Với GroupDocs.Comparison API, bạn có thể so sánh hiệu quả các tài liệu của bất kỳ định dạng được hỗ trợ như PDF, HTML, e-mail, tài liệu Microsoft Office Word, Excel bảng tính, PowerPoint bản trình bày, OneNote, Visio sơ đồ, văn bản, JPEG, PNG, GIF, và BMP hình ảnh cũng như nhiều định dạng khác.

Tài liệu và ví dụ

Đã có rất nhiều tài liệu về việc sử dụng thư viện So sánh trên các nền tảng khác nhau với các ví dụ mã, vì vậy bạn không phải suy nghĩ kỹ về cách làm việc với GroupDocs.Comparison API trong ứng dụng Node.js của bạn.

Chọn thay đổi và hợp nhất chúng vào một tệp

Nếu bạn có các phiên bản khác nhau của một tài liệu, bạn chỉ có thể chọn các thay đổi mong muốn và biên dịch tài liệu mới bằng thư viện GroupDocs.Comparison.

Độc lập nền tảng

GroupDocs.Comparison for Node.js via Java hỗ trợ các hệ điều hành, framework và trình quản lý gói sau

Windows
macOS
Linux
NPM
NuGet
Amazon
Docker
Azure
VS Code
Eclipse
IntelliJ

Định dạng tập tin được hỗ trợ

GroupDocs.Comparison for Node.js via Java hỗ trợ các hoạt động với [định dạng tệp] sau đây (https://docs.groupdocs.com/comparison/nodejs-java/supported-document-formats/).

Microsoft Office & OpenDocument định dạng

 • Word: DOCX, DOC, DOCM,DOT, DOTM, DOTX, RTX, RTF, TXT
 • Excel: XLSX, XLS, XLT, XLTM, XLSB, XLSM
 • PowerPoint: PPTX, PPT, POT, POTX, PPS, PPSX
 • Outlook: EML, EMLX, MSG
 • OneNote: ONE
 • OpenDocument: ODT, ODP, OTP, ODS, OTT
 • Bố cục trang cố định: PDF

Hình ảnh, Đồ họa & Sơ đồ

 • Hình ảnh raster: BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG
 • Hình ảnh y tế: DICOM
 • Microsoft Visio: VSDX, VSD, VSS, VST, VDX
 • AutoCAD Drawing: DWG, DXF

Khác

 • Văn bản: TXT
 • Ngôn ngữ lập trình: CS, Java, CPP, JS, PY, RB, PL, ASM, GROOVY, JSON, PHP, SQL, LOG, DIFF, LESS, SCALA
 • Trang web: HTM, HTML, MHT, MHTML
 • Sách điện tử: MOBI, DjVu
 • Giá trị được phân tách bằng phân cách: CSV

GroupDocs.Comparison for Node.js via Java tính năng

Dễ dàng so sánh PDF và tài liệu Office, hình ảnh và các định dạng khác

Feature icon

So sánh tài liệu dễ sử dụng

Phân tích và xác định sự khác biệt trong hai tài liệu.

Feature icon

So sánh nhiều tài liệu

Phân tích và xác định sự khác biệt trong nhiều tài liệu cùng một lúc.

Feature icon

Các định dạng được hỗ trợ

Hỗ trợ hơn 50 định dạng tài liệu phổ biến từ các danh mục khác nhau.

Feature icon

Chấp nhận hoặc từ chối thay đổi

Biểu diễn trực quan rõ ràng về các thay đổi đã xác định, cung cấp tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối sửa đổi.

Feature icon

Tạo bản xem trước

Lưu kết quả so sánh dưới dạng hình ảnh.

Feature icon

So sánh nội dung

So sánh nội dung văn bản từng dòng, theo đoạn văn, theo từ, theo ký tự. Làm nổi bật những thay đổi.

Feature icon

So sánh phong cách

Phát hiện thay đổi về định dạng và kiểu dáng.

Feature icon

Đặt siêu dữ liệu

Giữ siêu dữ liệu từ tệp nguồn hoặc tệp đích hoặc cho phép người dùng chỉ định nó.

Feature icon

Bảo vệ mật khẩu

Phân tích các tài liệu được mã hóa hoặc bảo mật tài liệu kết quả bằng mật khẩu.

Feature icon

So sánh các trang cụ thể

Chỉ tải các phần hoặc trang cụ thể của tài liệu.

Feature icon

Hiển thị nhận xét

Khi tải tài liệu nguồn, bạn có thể chọn ẩn hoặc hiển thị nhận xét.

Mẫu mã

Một số trường hợp sử dụng của hoạt động GroupDocs.Comparison for Node.js via Java điển hình

So sánh các tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu.

Để so sánh các tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn cần chỉ định tài liệu đó sau đó tải tài liệu:

Làm thế nào để so sánh các tài liệu được bảo vệ bằng mật khẩu.


import { Comparer, LoadOptions } from '@groupdocs/groupdocs.comparison'

// Tải tài liệu nguồn và chỉ định mật khẩu của nó
const comparer = new Comparer("source.docx", new LoadOptions("1234"));

// Tải tài liệu đích và chỉ định mật khẩu của nó
comparer.add("target.docx", new LoadOptions("5678"));

// Lưu kết quả so sánh vào một tệp được chỉ định
comparer.compare("result.docx");

So sánh nhiều PDF tài liệu.

GroupDocs.Comparison cho phép bạn so sánh nhiều hơn hai tài liệu. Hoạt động gần giống như khi so sánh hai tệp. Bạn chỉ cần thêm nhiều tệp mục tiêu vào lớp comparer.

Làm thế nào để so sánh ba tài liệu trở lên.

import { Comparer } from '@groupdocs/groupdocs.comparison'

// Tải tài liệu nguồn
const comparer = new Comparer(source.pdf");

// Chỉ định tệp thứ hai để so sánh
comparer.add("target2.pdf");

// Chỉ định tệp thứ ba để so sánh
comparer.add("target3.pdf");

// Lưu kết quả so sánh vào một tệp được chỉ định
comparer.compare("result.pdf");
 Tiếng Việt