Chuyển đổi DOCX thành PSD trong Java

Chuyển đổi DOCX thành PSD với một vài dòng mã Java


Tải Xuống Dùng Thử miễn phí

Giới thiệu về API GroupDocs.Conversion for Java

[GroupDocs.Conversion for Java] (https://products.groupdocs.com/conversion/java/) là một API chuyển đổi định dạng tệp nâng cao để chuyển đổi giữa các định dạng hình ảnh và tài liệu phổ biến như Microsoft Office, OpenDocument, PDF, HTML, email, CAD. và hơn thế nữa chỉ với một vài dòng mã. API gốc tự động phát hiện các định dạng của tài liệu gốc và cung cấp nhiều tùy chọn để tùy chỉnh các tài liệu được chuyển đổi. Cùng với chức năng trích xuất thông tin từ tài liệu, nó còn hỗ trợ bộ nhớ đệm kết quả chuyển đổi vào đĩa cục bộ theo mặc định. Tuy nhiên, bất kỳ loại bộ nhớ đệm nào cũng có thể được hỗ trợ bằng cách triển khai các giao diện thích hợp - Amazon S3, Dropbox, Google Drive, Windows Azure, Reddis hoặc bất kỳ giao diện nào khác.

Chuyển đổi các tệp DOCX của bạn thành PSD trong Java. Chỉ cần một vài dòng mã Java trên bất kỳ nền tảng nào bạn chọn, chẳng hạn như Windows, Linux, macOS. Bạn có thể thử chuyển đổi DOCX thành PSD miễn phí và đánh giá chất lượng của kết quả chuyển đổi. Cùng với các tập lệnh chuyển đổi tệp đơn giản, bạn có thể thử các tùy chọn phức tạp hơn để tải tệp nguồn DOCX và lưu trữ đầu ra PSD.

Ví dụ: đối với tệp nguồn DOCX, bạn có thể sử dụng các tùy chọn tải sau:

 • tự động phát hiện định dạng tệp;
 • chỉ định mật khẩu cho các tệp được bảo vệ (nếu định dạng tệp hỗ trợ nó);
 • thay thế các phông chữ bị thiếu để duy trì hình thức của tài liệu.

Ngoài ra còn có các tùy chọn chuyển đổi nâng cao cho tệp PSD:

 • chuyển đổi một trang cụ thể của tài liệu hoặc một loạt các trang;
 • thêm hình mờ vào PSD đã chuyển đổi.

Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn có thể lưu tệp PSD vào đường dẫn tệp cục bộ của mình hoặc vào bất kỳ bộ nhớ nào của bên thứ ba như FTP, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, v.v. Xin lưu ý - để chuyển đổi DOCX sang PSD, bạn không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào, chẳng hạn như MS Office, Open Office, Adobe Acrobat Reader, v.v.

Các bước chuyển đổi DOCX thành PSD trong Java

[GroupDocs.Conversion for Java] (https://products.groupdocs.com/conversion/java/) cho phép nhà phát triển dễ dàng chuyển đổi tệp DOCX thành PSD bằng một vài dòng mã.

 • Tạo một phiên bản mới của lớp Chuyển đổi và tải tệp DOCX lên với đường dẫn đầy đủ
 • Đặt ConvertOptions cho loại tài liệu thành PSD
 • Gọi phương thức convert () và chuyển tên tài liệu (đường dẫn đầy đủ) và định dạng (PSD) làm tham số

yêu cầu hệ thống

Chuyển đổi cơ bản với GroupDocs.Conversion for Java API có thể được thực hiện chỉ với một vài dòng mã. API của chúng tôi được hỗ trợ trên tất cả các nền tảng và hệ điều hành chính. Trước khi thực thi mã bên dưới, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt các điều kiện tiên quyết sau trên hệ thống của mình.

// Tải tệp nguồn DOCX để chuyển đổi
 Converter converter = new Converter("input.docx");
 // Chuẩn bị các tùy chọn chuyển đổi cho định dạng mục tiêu PSD
 ConvertOptions convertOptions = new FileType().fromExtension("psd").getConvertOptions();
 // Chuyển sang định dạng PSD
 converter.convert("output.psd", convertOptions);

Bản trình diễn trực tiếp từ DOCX đến PSD

Truy cập trang web [GroupDocs.Conversion App] (https://products.groupdocs.app/conversion/family) của chúng tôi và thử chuyển đổi DOCX thành PSD ngay bây giờ. Bản demo miễn phí có những lợi ích sau

Không cần phải tải VỀ API

Không cần phải viết bất kỳ mã

chỉ cần tải lên các tập tin nguồn

Nhận liên kết tải xuống để lưu tệp

Các chuyển đổi DOCX được hỗ trợ khác trong Java

Bạn cũng có thể chuyển đổi DOCX sang nhiều định dạng tệp khác. Vui lòng xem danh sách bên dưới.

Chuyển đổi DOCX thành DOC

(Microsoft Word Binary Format)

Chuyển đổi DOCX thành DOCM

(Microsoft Word 2007 Marco File)

Chuyển đổi DOCX thành DOCX

(Office 2007+ Word Document)

Chuyển đổi DOCX thành DOT

(Microsoft Word Template Files)

Chuyển đổi DOCX thành DOTM

(Microsoft Word 2007+ Template File)

Chuyển đổi DOCX thành DOTX

(Microsoft Word Template File )

Chuyển đổi DOCX thành GIF

(Graphical Interchange Format)

Chuyển đổi DOCX thành JPEG

(Joint Photographic Expert Group Image)

Chuyển đổi DOCX thành ODT

(OpenDocument Text File Format)

Chuyển đổi DOCX thành OTT

(OpenDocument Standard Format)

Chuyển đổi DOCX thành PDF

(Portable Document Format)

Chuyển đổi DOCX thành PNG

(Portable Network Graphic)

Chuyển đổi DOCX thành TEX

(LaTeX Source Document)

Chuyển đổi DOCX thành TIFF

(Tagged Image File Format)

Chuyển đổi DOCX thành XPS

(XML Paper Specifications)

Back to top
 Tiếng Việt