Chuyển đổi PCL thành XPS trong Java

Chuyển đổi PCL thành XPS với một vài dòng mã Java


Tải Xuống Dùng Thử miễn phí

Giới thiệu về API GroupDocs.Conversion for Java

[GroupDocs.Conversion for Java] (https://products.groupdocs.com/conversion/java/) là một API chuyển đổi định dạng tệp nâng cao để chuyển đổi giữa các định dạng hình ảnh và tài liệu phổ biến như Microsoft Office, OpenDocument, PDF, HTML, email, CAD. và hơn thế nữa chỉ với một vài dòng mã. API gốc tự động phát hiện các định dạng của tài liệu gốc và cung cấp nhiều tùy chọn để tùy chỉnh các tài liệu được chuyển đổi. Cùng với chức năng trích xuất thông tin từ tài liệu, nó còn hỗ trợ bộ nhớ đệm kết quả chuyển đổi vào đĩa cục bộ theo mặc định. Tuy nhiên, bất kỳ loại bộ nhớ đệm nào cũng có thể được hỗ trợ bằng cách triển khai các giao diện thích hợp - Amazon S3, Dropbox, Google Drive, Windows Azure, Reddis hoặc bất kỳ giao diện nào khác.

Chuyển đổi các tệp PCL của bạn thành XPS trong Java. Chỉ cần một vài dòng mã Java trên bất kỳ nền tảng nào bạn chọn, chẳng hạn như Windows, Linux, macOS. Bạn có thể thử chuyển đổi PCL thành XPS miễn phí và đánh giá chất lượng của kết quả chuyển đổi. Cùng với các tập lệnh chuyển đổi tệp đơn giản, bạn có thể thử các tùy chọn phức tạp hơn để tải tệp nguồn PCL và lưu trữ đầu ra XPS.

Ví dụ: đối với tệp nguồn PCL, bạn có thể sử dụng các tùy chọn tải sau:

 • tự động phát hiện định dạng tệp;
 • chỉ định mật khẩu cho các tệp được bảo vệ (nếu định dạng tệp hỗ trợ nó);
 • thay thế các phông chữ bị thiếu để duy trì hình thức của tài liệu.

Ngoài ra còn có các tùy chọn chuyển đổi nâng cao cho tệp XPS:

 • chuyển đổi một trang cụ thể của tài liệu hoặc một loạt các trang;
 • thêm hình mờ vào XPS đã chuyển đổi.

Khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, bạn có thể lưu tệp XPS vào đường dẫn tệp cục bộ của mình hoặc vào bất kỳ bộ nhớ nào của bên thứ ba như FTP, Amazon S3, Google Drive, Dropbox, v.v. Xin lưu ý - để chuyển đổi PCL sang XPS, bạn không cần cài đặt thêm bất kỳ phần mềm nào, chẳng hạn như MS Office, Open Office, Adobe Acrobat Reader, v.v.

Các bước chuyển đổi PCL thành XPS trong Java

[GroupDocs.Conversion for Java] (https://products.groupdocs.com/conversion/java/) cho phép nhà phát triển dễ dàng chuyển đổi tệp PCL thành XPS bằng một vài dòng mã.

 • Tạo một phiên bản mới của lớp Chuyển đổi và tải tệp PCL lên với đường dẫn đầy đủ
 • Đặt ConvertOptions cho loại tài liệu thành XPS
 • Gọi phương thức convert () và chuyển tên tài liệu (đường dẫn đầy đủ) và định dạng (XPS) làm tham số

yêu cầu hệ thống

Chuyển đổi cơ bản với GroupDocs.Conversion for Java API có thể được thực hiện chỉ với một vài dòng mã. API của chúng tôi được hỗ trợ trên tất cả các nền tảng và hệ điều hành chính. Trước khi thực thi mã bên dưới, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt các điều kiện tiên quyết sau trên hệ thống của mình.

// Tải tệp nguồn PCL để chuyển đổi
 Converter converter = new Converter("input.pcl");
 // Chuẩn bị các tùy chọn chuyển đổi cho định dạng mục tiêu XPS
 ConvertOptions convertOptions = new FileType().fromExtension("xps").getConvertOptions();
 // Chuyển sang định dạng XPS
 converter.convert("output.xps", convertOptions);

Bản trình diễn trực tiếp từ PCL đến XPS

Truy cập trang web [GroupDocs.Conversion App] (https://products.groupdocs.app/conversion/family) của chúng tôi và thử chuyển đổi PCL thành XPS ngay bây giờ. Bản demo miễn phí có những lợi ích sau

Không cần phải tải VỀ API

Không cần phải viết bất kỳ mã

chỉ cần tải lên các tập tin nguồn

Nhận liên kết tải xuống để lưu tệp

Các chuyển đổi PCL được hỗ trợ khác trong Java

Bạn cũng có thể chuyển đổi PCL sang nhiều định dạng tệp khác. Vui lòng xem danh sách bên dưới.

Chuyển đổi PCL thành EMF

(Enhanced Metafile Format)

Chuyển đổi PCL thành EMZ

(Windows Compressed Enhanced Metafile)

Chuyển đổi PCL thành GIF

(Graphical Interchange Format)

Chuyển đổi PCL thành JP2

(JPEG 2000 Core Image)

Chuyển đổi PCL thành JPEG

(Joint Photographic Expert Group Image)

Chuyển đổi PCL thành PDF

(Portable Document Format)

Chuyển đổi PCL thành PNG

(Portable Network Graphic)

Chuyển đổi PCL thành PSB

(Photoshop Large Document Format)

Chuyển đổi PCL thành PSD

(Photoshop Document)

Chuyển đổi PCL thành SVG

(Scalar Vector Graphics)

Chuyển đổi PCL thành SVGZ

(Compressed Scalable Vector Graphics)

Chuyển đổi PCL thành TEX

(LaTeX Source Document)

Chuyển đổi PCL thành TGA

(Truevision Graphics Adapter)

Chuyển đổi PCL thành TIFF

(Tagged Image File Format)

Chuyển đổi PCL thành WEBP

(Raster Web Image Format)

Chuyển đổi PCL thành WMZ

(Compressed Windows Metafile)

Chuyển đổi PCL thành XPS

(XML Paper Specifications)

Back to top
 Tiếng Việt