.NET API để chuyển đổi hơn 80 định dạng tệp

API đơn giản để tích hợp chức năng chuyển đổi tài liệu & hình ảnh vào các ứng dụng .NET mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm bên ngoài nào.


Tải Xuống Dùng Thử miễn phí

GroupDocs.Conversion for .NET cung cấp một bộ API đơn giản, cho phép các nhà phát triển xây dựng các ứng dụng chuyển đổi tài liệu mạnh mẽ trong C#, ASP.NET và các công nghệ liên quan đến .NET khác. API GroupDocs.Conversion for .NET cung cấp giải pháp chuyển đổi tệp nhanh chóng, hiệu quả và đáng tin cậy cho người dùng cuối của bạn. Nó hỗ trợ thực hiện chuyển đổi chính xác giữa tất cả các định dạng tài liệu kinh doanh phổ biến bao gồm: PDF, HTML, Email, tài liệu Microsoft Word, bảng tính Excel, bản trình bày PowerPoint, Project, Photoshop, CorelDraw, AutoCAD, sơ đồ, định dạng tệp hình ảnh raster và nhiều hơn nữa. Thư viện trình chuyển đổi tài liệu tự động phát hiện định dạng tài liệu nguồn và cung cấp cho bạn tất cả quyền kiểm soát để chuyển đổi toàn bộ tài liệu hoặc các trang cụ thể sang định dạng đầu ra mong muốn. Việc thay thế các phông chữ bị thiếu bằng những phông chữ ưa thích và thêm hình mờ văn bản hoặc hình ảnh vào bất kỳ trang tài liệu nào sẽ dễ dàng hơn.

GroupDocs.Conversion for .NET có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng trong bất kỳ môi trường phát triển nào nhắm mục tiêu đến nền tảng .NET. Nó tương thích với tất cả các ngôn ngữ dựa trên .NET và hỗ trợ các hệ điều hành phổ biến (Windows, Linux, MacOS) nơi có thể cài đặt các khung Mono hoặc .NET (bao gồm cả .NET Core).

Tính năng của GroupDocs.Conversion for .NET

Dễ dàng chuyển đổi định dạng tài liệu

Sử dụng GroupDocs.Conversion for .NET, việc chuyển đổi định dạng tệp tài liệu rất dễ dàng. Ví dụ sau cho bạn thấy cách chuyển đổi tệp PDF thành tệp DOC bằng cách sử dụng C#:

{features.more_feature.step1} {features.more_feature.step2} {features.more_feature.step3}

 // Tải tệp nguồn DOCX để chuyển đổi
var converter = new GroupDocs.Conversion.Converter("input.docx");
// Chuẩn bị các tùy chọn chuyển đổi cho định dạng mục tiêu PDF
var convertOptions = converter.GetPossibleConversions()["pdf"].ConvertOptions;
// Chuyển sang định dạng PDF
converter.Convert("output.pdf", convertOptions);

Chuyển đổi sang định dạng hình ảnh

GroupDocs.Conversion for .NET có thể được sử dụng để phát triển các ứng dụng trong bất kỳ môi trường phát triển nào nhắm mục tiêu đến nền tảng .NET. Nó tương thích với tất cả các ngôn ngữ dựa trên .NET và hỗ trợ các hệ điều hành phổ biến (Windows, Linux, MacOS) nơi có thể cài đặt các khung Mono hoặc .NET (bao gồm cả .NET Core).

Hỗ trợ nhiều loại định dạng PDF khác nhau

API GroupDocs.Conversion for .NET hỗ trợ chuyển đổi tài liệu sang các loại / định dạng PDF sau:

 • PdfA_1A
 • PdfA_1B
 • PdfA_2A
 • PdfA_3A
 • PdfA_2B
 • PdfA_2U
 • PdfA_3B
 • PdfA_3U
 • v1_3
 • v1_4
 • v1_5
 • v1_6
 • v1_7
 • PdfX_1A
 • PdfX3

Hỗ trợ Và Tài Nguyên Học tập

GroupDocs.Conversion cung cấp các API chuyển đổi tài liệu cho các môi trường phát triển phổ biến khác

Back to top
 Tiếng Việt