Giải pháp chuyển đổi tài liệu

Chuyển đổi tệp PDF thành TXT cho ứng dụng C# .NET

API chuyển đổi tài liệu .NET cho phép chuyển đổi tệp PDF thành TXT một cách mượt mà trong ứng dụng C#, ASP.NET, VB.NET & .NET Core. Đảm bảo định dạng chính xác và bảo toàn bố cục trong quá trình chuyển đổi, tất cả đều giảm thiểu công việc lập trình.

Các bước để chuyển đổi tệp PDF thành tệp TXT trong C#

Với GroupDocs.Conversion bạn có thể chuyển đổi PDF thành TXT trong vài bước đơn giản.

 1. Cài đặt GroupDocs.Conversion cho .NET bằng trình quản lý gói ưa thích của bạn.
 2. Tạo một thể hiện của lớp FluentConverter.
 3. Tải tệp PDF với đường dẫn đầy đủ.
 4. Chuyển đổi tệp và kiểm tra đầu ra trong thư mục hiện tại.
Sao chép
FluentConverter
  .Load("input.pdf")        // Thiết lập tệp PDF đầu vào
  .ConvertTo("converted.txt")   // Chỉ định đường dẫn đầu ra cho tệp đã chuyển đổi
  .Convert();           // Chuyển đổi tệp PDF thành tệp TXT    
dotnet add package GroupDocs.Conversion
nhấp để sao chép
đã sao chép
Các ví dụ khác Tài liệu

Về GroupDocs.Conversion cho API .NET

Bắt đầu tích hợp hỗ trợ cho hơn 60 định dạng tài liệu phổ biến vào ứng dụng .NET của bạn một cách dễ dàng, tận dụng các API GroupDocs.Conversion cho .NET. Chỉ với một vài dòng mã, các nhà phát triển có thể dễ dàng chuyển đổi PDF, tài liệu Word, bảng tính Excel, bài thuyết trình, tệp Visio, tệp Project, tài liệu Outlook và nhiều định dạng khác thành các định dạng tài liệu hoặc hình ảnh mong muốn. Tận hưởng việc xử lý tài liệu nhanh chóng mà không cần cài đặt phần mềm hoặc thư viện bên ngoài.
Tìm hiểu thêm
About illustration

Sẵn sàng để bắt đầu?

Hãy thử các tính năng của GroupDocs.Conversion miễn phí hoặc yêu cầu một giấy phép

Chuyển đổi các định dạng tệp khác bằng C#

Truy cập vào API chuyển đổi tài liệu và hình ảnh đa định dạng đa năng cho .NET. Chuyển đổi mượt mà giữa các định dạng tệp phổ biến dưới đây mà không cần phải dùng đến phần mềm bên ngoài.

 Tiếng Việt